* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .me, .biz, .info, .xyz, .us, .live, .top, .shop, .site